Naslovnica Mudrosti “Živi kao da ćeš umrijeti sutra, uči kao da ćeš živjeti vječno”...

“Živi kao da ćeš umrijeti sutra, uči kao da ćeš živjeti vječno” – moćne mudrosti Mahatme Gandhija

Mohandas Mahatma Gandhi je bio čovjek koji je ostavio snažne poruke čovječanstvu za vrijeme svog života. Specifičnim ga čini to što je bio dijametralno suprotan današnjem poimanju ‘uspješnog političara’ − on je svojem narodu služio, nije se njime (o)koristio. Živio je ono što je i govorio, a govorio je mudro. Donosimo snažne mudrosti koje je ostavio za sve nas.

Lijepo je poznavati ove fraze i izreke, ali prava se vrijednost krije u njihovoj primjeni. Inače su to samo riječi…

Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.

O čemu razmišljaš, to postaneš.

Gdje ima ljubavi, ima života.

Živi kao da ćeš umrijeti sutra, uči kao da ćeš živjeti vječno.

Tvoje zdravlje je tvoje pravo bogatstvo.

Imaj smisla za humor.

Tvoj život je tvoja poruka.

Akcija izražava prioritete.

Naša veličina je u mogućnosti da se preobrazimo.

Pronađite sebe u službi drugima.

Ljudi svakoga dana češljaju i uređuju svoju kosu. Zašto ne i srce?

Molitva nije tek dokona zabava starica. Kad je valjano razumijemo i primjenjujemo, riječ je o najmoćnijem instrumentu djelovanja.

Život bez načela je brod bez kormila.

Na svijetu ima dostatno za čovjekove potrebe, ali ne i za njegove pohlepe.

Sreća je kad je usklađeno ono što misliš, ono što govoriš i ono što radiš.

“Pazite na svoje misli jer one postaju riječi;
Pazite na svoje riječi jer one postaju djela;
Pazite na svoje djela jer ona postaju navike;
Pazite na svoje navike jer one postaju karakterom;
Pazite na svoj karakter jer on postaje vašom sudbinom.”

~ Mahatma Gandhi~

Izvor: udrugaatma