Naslovnica Mudrosti “Neće se sreće nagledati onaj u čijem je srcu mržnja”

“Neće se sreće nagledati onaj u čijem je srcu mržnja”

Senior man standing outside at the wooden fence

Nije sreća u materijalnim stvarima, nego je sreća način na koji gledamo na svijet. To je važno.

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvaćao gdje treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Nije sreća u opipljivim stvarima niti onima što čine trenutno zadovoljstvo, to treba upamtiti.

Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voljeti sve, da je sposobnost da osjećamo ono što daje vrijednost i ljepotu našem postojanju. Tako živimo bolji život. Gdje god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesretni. Ljepota nije ništa. Vidio sam lijepe muškarce i lijepe žene koji su bili nesretni uprkos svojoj ljepoti. Ni zdravlje nije sve; svatko je zdrav tko se tako osjeća i tu je sva politika.

Bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je njegovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. Ali sreća je uvijek bila tamo gdje je netko znao voljeti i živio za svoje osjećaje. Bitno je biti zahvalan na svemu što imaš.

Ako ih je njegovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Ljepota ne pruža radost onome tko je posjeduje, već onome tko je zna voljeti i diviti joj se…Ispunite svoje srce ljubavlju ako želite ispunjen život. Neće se sreće nagledati onaj u čijem je srcu mržnja.

Izvor: pult24