Naslovnica Mudrosti Coelho: Deklaracija načela – treba pročitati svako

Coelho: Deklaracija načela – treba pročitati svako

1) Sva su ljudska bića različita. I trebaju učiniti sve što je moguće da to tako i ostane.<span

2) Svakom ljudskom biću dodijeljene su dvije mogućnosti: mogućnost djelovanja i mogućnost kontemplacije. Obje mogućnosti dovode do istog ishoda.

3) Svakom ljudskom biću dodijeljene su dvije osobine: moć i talent. Moć potiče osobu na susret s vlastitom sudbinom. Talent osobu obavezuje da s drugima dijeli ono što je u njoj dobro. Ljudsko biće treba znati kada koristiti moć, a kada koristiti suosjećanje.

4) Svakom ljudskom biću dodijeljena je vrlina: sposobnost odabira. Ta vrlina postaje prokletstvo za osobu koja ju ne koristi – jer uvijek drugi za nju biraju.

5) Svako ljudsko biće ima pravo na dva blagoslova, a to su: blagoslov ispravnog postupanja, te blagoslov griješenja. U ovom drugom slučaju uvijek postoji put koji učenjem dovodi do ispravnog postupanja.

6) Svako ljudsko biće ima vlastite seksualne sklonosti koje treba iskazivati bez krivnje – pod uvjetom da druge ne prisiljava da ih iskazuju s njim ili s njom.

7) Svako ljudsko biće ima vlastitu “osobnu legendu” koju treba ispuniti, i upravo je zbog tog razloga na ovom svijetu. “Osobna legenda” manifestira se kroz entuzijazam za ono što osoba čini.
.
Posebno podnačelo – Moguće je napustiti “osobnu legendu” na određeno vrijeme, pod uvjetom da je osoba ne zaboravi i da joj se vrati što je prije moguće.

8) Svaki muškarac ima žensku stranu, a svaka žena ima mušku stranu. Uz disciplinu potrebno je koristiti intuiciju, a intuiciju je potrebno korisiti objektivno.

9) Svako ljudsko biće mora razumijeti dva jezika: jezik društva i jezik znakova. Prvi jezik služi za komunikaciju s drugima. Drugi jezik služi za tumačenje božjih poruka.

10) Svako ljudsko biće ima pravo težiti radosti, i to takvoj radosti koja njoj ili njemu predstavlja zadovoljstvo, a ne nužno radosti koja drugima predstavlja zadovoljstvo.

11) Svako ljudsko biće u sebi mora održavati sveti plamen ludila. Istovremeno, mora se ponašati kao normalna osoba.

12) Jedine greške koje se smatraju teškima su: nepoštivati prava bližnjeg svoga, dopuštati sebi da nas paralizira strah, osjećati krivnju, misliti da ne zaslužujemo sve dobro i loše što nam se u životu događa, i biti kukavicom.
Prvo podnačelo – svoje neprijatelje trebamo voljeti, ali ne ulaziti u saveze s njima. Na njih nailazimo na svome putu kako bismo kušali svoj mač i oni zaslužuju da ih počastimo borbom.
Drugo podnačelo – mi trebamo birati svoje neprijatelje, a ne oni nas.

13) Ovime objavljujemo da zid koji dijeli sveto od profanog ne postoji: ubuduće, sve je sveto.

14) Sve što činimo u sadašnjosti utječe na budućnost posljedicama, a na prošlost iskupljenjem.

15) Nemoguće je moguće.

Paulo Coelho

Izvor: alternativainformacija