Naslovnica Mudrosti KAKO SVAĐE UTIČU NA NAŠE SRCE

KAKO SVAĐE UTIČU NA NAŠE SRCE

Jednom je jedan stari mudrac, zatekao svoje učenike kako se žestoko prepiru i viču jedni na druge. Njegovom pojavom rasprava je utihnula, a on je iskoristio priliku da ih nauči jednu važnu životnu lekciju. Upitao ih je: Zašto ljudi viču kad su ljuti?

Jednom je jedan stari mudrac, zatekao svoje učenike kako se žestoko prepiru i viču jedni na druge. Njegovom pojavom rasprava je utihnula, a on je iskoristio priliku da ih nauči jednu važnu životnu lekciju. Upitao ih je: Zašto ljudi viču kad su ljuti?

Učenici su razmišljali neko vreme, dok jedan ne odgovori: Zato što izgube strpljenje – to je razlog.

Ali, zašto bi vikao ako je osoba pokraj tebe? – upita učitelj. Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?

Učenici su još neko vreme davali odgovore, ali nijedan nije zadovoljio učitelja.

Naposletku je objasnio: Kada su dve osobe u svađi, njihova se srca jako udalje… Zato moraju vikati jedno na drugoga, kako bi njihov krik premostio udaljenost i kako bi se mogli čuti. Što su ljudi ljući, glasnije moraju vikati jer je udaljenost među njima sve veća.

Zatim je učitelj pitao: Šta se dogodi kada se dve osobe zaljube?

Ne viču jedan na drugoga, već govore tiho i nežno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. Udaljenost među njima je veoma mala.

A šta se dogodi kada se još više zaljube? Ne govore. Samo šapuću i još seviše zbližuju u svojoj ljubavi… Konačno, ne trebaju više ni šapat. Samo se gledaju i to je sve. Takve su dve osobe koje se vole.

Onda je rekao: Kada se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte reči koje bi vas mogle još više udaljiti jer će doći dan kada će udaljenost biti tako velika i nikad više neće biti puta nazad.

Nepoznati autor

Izvor: family