Naslovnica Ostalo Jedan tip ljudi posebno je osjetljiv na hladno vrijeme: Evo ko treba...

Jedan tip ljudi posebno je osjetljiv na hladno vrijeme: Evo ko treba posebno da se pazi

Britanski naučnici sa Urbanističkog instituta Heriot-Vatt Univerziteta u Edinburgu, u saradnji sa stručnjacima sa Stokholmskog instituta za životnu sredinu na Univerzitetu u Jorku, sproveli su istraživanje koje naglašava hitnu potrebu za delovanjem u urbanim sredinama kako bi se ublažili negativni uticaji na zdravlje ekstremne vremenske prilike i na blagostanje starijeg stanovništva.

U izveštaju pod nazivom „Zdravo starenje u klimi koja se menja“, istraživači ističu izazove koje klimatske promene postavljaju za starije ljude i naglašavaju potrebu za efikasnim merama. Preporuke uključuju izgradnju stambenih zgrada otpornih na ekstremne vremenske uslove, projektovanje otvorenih prostora otpornih na klimu kao što su zaštićena autobuska stajališta i gradska odmorišta, pa čak i koncept „kupolnog skloništa“ za starije osobe tokom ekstremnih vremenskih uslova, na najtoplijim mestima.

Profesor Rian Vulrič, vođa istraživanja, naglašava da su klimatske promene posebno ozbiljan problem za stariju populaciju i ističe potrebu za kreativnim pristupom pomoći ovim ljudima pre, tokom i posle ekstremnih vremenskih pojava. S obzirom na očekivano povećanje starije populacije u Velikoj Britaniji, istraživači upozoravaju da bi neaktivnost mogla dovesti do ozbiljnih posledica, uključujući povećanu smrtnost.

Važno istraživanje

Studija je takođe istakla da ekstremni vremenski uslovi, kao što su toplotni talasi, poplave i oluje, ozbiljno utiču na zdravlje starijih osoba. Preporuke uključuju podsticanje starijih ljudi da preduzmu akcije u vezi sa klimatskim promenama i prepoznavanje klimatskih promena kao direktnog javnog zdravstvenog problema.

Visoke temperature izazvane toplotnim talasima predstavljaju poseban rizik za starije osobe sa smanjenom sposobnošću da regulišu telesnu temperaturu. Takođe, vremenska prognoza može smanjiti mobilnost starijih ljudi, uticati na njihovu socijalnu interakciju i otežati pristup osnovnim uslugama, što negativno utiče na njihovo blagostanje.

Finansirani od strane UK Research and Innovation, istraživači ističu potrebu za holističkim pristupom kako bi se zadovoljile potrebe starije populacije u promenljivoj klimi i očuvao njihov kvalitet života.

krstarica